• تصویر1
 • تصویر2
 • تصویر3

دوره های آموزشی

 • ورکشاپ نان های غذایی در آموزشگاه خانه خورشید
  ورکشاپ نان های غذایی در آموزشگاه خانه خورشید

  تاریخ شروع: 1398/11/17
  کیک های روسی و مدویک
  کیک های روسی و مدویک

  تاریخ شروع: 1398/11/2
  دوره دکور کیک
  دوره دکور کیک

  تاریخ شروع: 1398/7/17
 • ورکشاپ نان های غذایی در آموزشگاه خانه خورشید
  ورکشاپ نان های غذایی در آموزشگاه خانه خورشید

  تاریخ شروع: 1398/11/17
  کیک های روسی و مدویک
  کیک های روسی و مدویک

  تاریخ شروع: 1398/11/2
  دوره دکور کیک
  دوره دکور کیک

  تاریخ شروع: 1398/7/17

مدرسان

اخبار و بلاگ